Oppsigelse av EL og IT-medlem opp i Høyesterett 15. oktober

Publisert: 12.10.19
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Oppsigelsen av et EL og IT-medlem i Telenor ble først kjent ugyldig av Sør-Trøndelag tingrett, og deretter av Frostating lagmannsrett. Telenor anket videre til Høyesterett, hvor saken behandles den 15. og 16. oktober.

EL og IT Forbundet kommenterte dommen fra lagmannsretten da den kom. Forbundet vurderte dommen som solid. Lagmannsretten vektla at Telenor har inngått tariffavtale, og at selskapet med det er forpliktet til å følge ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen. Medlemmet har 33 års ansiennitet. Ved nedbemanningen benyttet bedriften en veldig smal utvalgskrets begrenset til divisjon og lokasjon. Frostating lagmannsrett sa at utvalgskretsen var usaklig, og oppsigelsen dermed ugyldig.

LO-advokat Karl Inge Rotmo er medlemmets prosessfullmektig. EL og IT Forbundet har trådt inn som partshjelper med LO-advokat Rune Lium som prosessfullmektig.

EL og IT Forbundet kommer tilbake med mer informasjon når dommen fra Høyesterett er klar.

 

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.