Oppretter kvinnenettverk i ett av landets største elektrobedrifter

- innholdet kan være utdatert

På kvinnedagen møtes det nye nettverket for første gang, og er et resultat av et likestillings- og inkluderingssamarbeid mellom Caverion Norge og EL og IT Forbundet

 – Vi trenger tett dialog med de som har skoene på, forklarer Monica Derbakk i El og IT Forbundet. 


Elektrobransjen i Norge domineres av menn. Bare 4 prosent av elektrikerne som arbeider her i landet er kvinner. El og IT Forbundet arbeider kontinuerlig for å legge bedre til rette for at flere kvinner skal velge et arbeidsliv som elektriker.  På kvinnedagen styrkes dette arbeidet gjennom opprettelsen av et nytt nettverk for kvinnelige elektrikere i Caverion.

Dette er en av landets største elektrobedrifter, med 2400 ansatte. Ca 60 av elektrikerne her er kvinner.

– Det er en bred enighet i bransjen om at elektrobransjen trenger flere kompetente kvinnelige elektrikere. Da tror vi at vi trenger tett dialog med de kvinnene som har skoen på og derfor vet best hvilke muligheter og problemer som finnes i arbeidshverdagen, og som vi må ha søkelys på, sier leder for utviklingsavdelingen i El og IT Forbundet, Monica Derbakk.

– Vi vet også at særlig kvinner i mannsdominerte yrker trenger steder å møtes og drøfte problemstillinger som angår dem.

Nettverket skal arbeide for likestilling og inkludering, og det første møtet holdes digitalt på kvinnedagen 2021. Dette skal være det første av fire årlige møter. På dagsorden står blant annet rekruttering til fagutdanningene, garderobeforhold, diskriminering og seksuell trakassering i jobbsituasjonen.

– Samtidig som vi trenger å vise mulighetene som ligger i bransjene våre, også for jenter – må vi jobbe videre med de problemene vi vet er der: Blant annet må kvinner få tilgang på akseptable garderobeforhold og en sikkerhet for at de ikke blir trakassert på jobben sin, sier Derbakk.