Opplæring av kompetansetillitsvalgte

Publisert: 19.05.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Opplæringen kan ta utgangspunkt i LOs læringsmål for kompetansetillitsvalgte.

Litt om målet ved opplæringen

Opplæringen skal styrke kompetansetillitsvalgte i rollen med å
• initiere til samarbeid i virksomheten om kompetanseutvikling
• informere om karriereveiledning, voksnes rettigheter og muligheter til etter- og videreutdanning (EVU)
• motivere ansatte til deltakelse i kompetanseutvikling/EVU

Prosjektene skal bidra til økt oppmerksomhet rundt voksnes rettigheter og muligheter til etter- og videreutdanning på arbeidsplassen. Midlene tildeles på bakgrunn av gitte kriterier.

Kriterier for prosjektstøtte

• Prosjektet bør forankres i et samarbeid mellom flere relevante aktører.
• Opplæringen skal gjennomføres av, eller i samarbeid med, en opplæringstilbyder eller et karrieresenter.
• Det er en fordel at virksomhetsledelsen involveres for å styrke samarbeidet om kompetanseutvikling.
• Ett av de fylkesvise karrieresentrene bør være bidragsyter i prosjektet.

Prosjektene skal bidra til økt oppmerksomhet rundt voksnes rettigheter og muligheter til etter- og videreutdanning på arbeidsplassen. Midlene tildeles på bakgrunn av gitte kriterier. 

Søknadsfrist er 12. juni.

Trenger dere hjelp med søknaden, kontakt Henning Knudsen, AOF i Østfold.

Forbundet og LO håper på mange søknader til VOX fra LO-felleskapet.

Les mer om dette her.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.