Oppfordrer til internasjonal mobilisering for Haiti

Publisert: 14.01.10

– innholdet kan være utdatert

Kommunikasjonssystemet har brutt sammen. Overlevende har ikke tilgang til mat og vann. Ingen vet hvor mange som har omkommet i jordskjelvet. Ingen vet hvor mange som er såret. Landets eget hjelpeapparat er mangelfullt og overlevende og sårede graver med hendene etter familien i de farlige ruinene. Jordskjelvet er en stor menneskelig tragedie.

Hjelp ankommer i dag

I dag ankommer hjelpearbeidere bl. a sykepleiere og leger,fra hele verden for å hjelpe et innbyggerne i et av verdens fattigste  land. Hjelpearbeiderne har med seg vann, mat og medisiner og annet nødvendig utstyr.

Norges pengebidrag

Norge har derfor bidratt med penger til FNs nødhjelpsfond (325 mill kr i 2010), og er en av de største bidragsytere til fondet, med ca 20 pst av de penger fondet nå disponerer. Norge er også bidragsyter (ca 20 mill kr pr år) til Røde Kors Føderasjonens nødhjelpsfond.

Oppforder til innsats

ITUC (den internasjonale faglige samorganisasjon) ber om større internasjonal mobilisering for humanitær hjelp og gjenoppbygging av Haiti. Denne bønnen går også til den internasjonale fagbevegelsen.

– En større internasjonal innsats er nødvendig for å håndtere de umiddelbare konsekvenser, sammen med støtte for bygging og oppbygging av viktige tjenester og fasiliteter, som viktig, sier ITUCs generalsekretær Guy Ryder.

Kontakt umulig

ITUC har en fagforening som medlem på Haiti, men har per nå ikke klart å oppnå kontakt. Fagforeninger fra nabolandet Den dominikanske republikk har informert e ITUC om at de forbereder å dra inn i Haiti i dag for å delta i nødhjelpsinnsats.

Forbundet støtter oppfordringen

EL & IT Forbundet støtter oppfordringen og skal vurdere hvordan en innsats skal håndteres for å kunne være et nyttig bidrag.

Aftenposten har en utfyllende artikkel om hjelpeinnsatsen som er i gang.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er tilstede med egen stand på Eliaden på Lillestrøm 28-30 mai.
Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.