Oppdatering i energiloven

Publisert: 10.05.11

– innholdet kan være utdatert

Proposisjonen inneholder en oppdatering og modernisering av eksisterende lovverk og forskrifter innen kraftforsyningsberedskap.

EL & IT Forbundet har levert svar på høringsnotatet i forkant av prop 112 L.

Nye utfordringer

Beredskapsarbeidet vil i fremtiden i større grad være knyttet til muligheter for større miljø- og naturkatastrofer, storulykker og terroranslag. Forventede klimaendringer kan gi nye utfordringer for beredskapen i kraftforsyningen. I tillegg kommer sårbarhet for brudd i IKT-avhengige tjenester og risiko knyttet til omfattende hærverk og sabotasje. Gjeldende bestemmelser om beredskap i energiloven er preget av å være innrettet mot krigsskade og annen fysisk skade på kraftforsyningsanlegg.
 
Oppdatert lovverk

Endringsforslaget bringer loven i samsvar med det nye trusselbildet og styrker det rettslige grunnlaget for effektiv håndtering av ekstraordinære hendelser i fredstid.
 
Tiltak og virkemidler for å håndtere eventuelle kraftsituasjoner er allerede på plass i andre deler av lovverket.

Les lovproposisjonen her.

Relevante artikler

Vi har satt oss som mål å organisere mange flere innenfor IT-bransjen. Derfor søker vi nå etter en engasjert og dedikert person til stillingen som rådgiver IT.
Telenor velger å kvitte seg med over 100 ansatte, inkludert hele kundesentret på Rørvik nord i Trøndelag. EL og IT Forbundet reagerer på begrunnelsen som selskapet gir for oppsigelsene.
Kontoret er stengt fra 22. mars til 2. april.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.