Ønsker mer energikunnskap om elektrofag

- innholdet kan være utdatert

Årsaken er nye kompetansemål og manglende erfaring fra energibransjen blant yrkesfaglærerne.
Ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 ble læreplanene for elektrofag endret. Dette førte til at bransjerelatert kunnskap om kraft fikk mindre plass i kompetansemålene for hva elevene skal lære om energi.

Variasjoner pga lokal tilpasning


Kunnskapsløftet åpner også opp for lokal tilpasning av læreplanen, noe som gjør at forhold på hver enkelt yrkesskole i stor grad avgjør hvilken kunnskap elevene sitter igjen med etter endt skolegang.

Lærerkompetansen viktig


– Vi oppfatter det slik at dagens læreplan i større grad er rettet mot bygningsinstallasjoner og lite spesifikt rettet mot arbeid i energibransjen. Dagens system gjør at det ofte blir lærerens kunnskap og bakgrunn som avgjør vektleggingen av energi i undervisningen på yrkesfag, sier Stig Andre Heggem, distriktssekretær i EL & IT Forbundet.
En undersøkelse blant skoler som har elektrofag viser, at 79 prosent av lærerne ikke har erfaring fra energibransjen.

Bransjefag kuttet fra timeplanen


Som en konsekvens av Kunnskapsløftet ble energifagene, særlig på vg2, mindre synlige i læreplanene. Det bransjerelaterte studieretningsfaget «Produksjon, overføring og fordeling av elektrisk energi» har blitt erstattet med «Elenergi», som har en langt bredere faglig tilnærming. Energi Norge og EL & IT Forbundet etterlyser økt vektlegging av kompetanse rettet mot arbeid i energibransjen på elektrofag, særlig på vg2.

Vil øke bruken av «Prosjekt til fordypning»


Faget Prosjekt til fordypning (PTF) utgjør hele 253 timer på vg2. PTF skal gi elevene mulighet til å bli kjent med innhold og oppgaver i arbeidslivet, og betyr perioder med utplassering hos aktuelle bedrifter. Energi Norge har sammen med EL & IT Forbundet jobbet med å øke PTF-aktiviteten i energibransjen.

Tema på fellessamlingene


– Det er gledelig at hele 65 prosent av skolene melder om at de har et utplasseringssamarbeid med energibedrifter. Det tror vi er et viktig tiltak for å øke andelen lærlinger og fagarbeidere i næringen på sikt, sier Christine Meling, gruppeleder for forskning og utdanning i Energi Norge.
Hvordan energibransjen skal jobbe med disse problemstillingene videre blir blant annet et tema på de årlige «Jobb med Energi»-samlingene som Energi Norge og EL & IT Forbundet arrangerer.
Les mer om tid og sted for årets samlinger i Bodø, Gardermoen og Stavanger.