Ønsker ikke “Europa-avtaler”

Publisert: 13.12.12

– innholdet kan være utdatert

I en rekke flernasjonale selskaper har man inngått avtaler som regulerer ting som kan ligne på innholdet en finner i nasjonale tariffavtaler. Dette kan dreie seg om opplæring, arbeidsmiljø, rekruttering, likestilling og avtaler om å respektere faglige rettigheter og internasjonale konvensjoner.

Slike avtaler er ofte inngått med nasjonale fagforeninger og i samarbeid med det europeiske samarbeidsutvalget i selskapet. Men det er et problem i forhold til hvilken juridisk status en slik overnasjonal avtale har siden avtaler tradisjonelt bare inngås nasjonalt og har nasjonale tvisteløsningsmekanismer.

Europakommisjonen har derfor i lengre tid arbeidet med å utvikle et regelverk som gjør den typen avtaler bindene i de ulike land den skal gjelde i innefor EU/EØS-området. Fagbevegelsen har i prinsippet støttet et slikt regleverk, mens arbeidsgiverne nå sier et tvert nei.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.