Ønsker ikke bransjeskoler

Publisert: 14.03.14

– innholdet kan være utdatert

– Faglig råd er opptatt av at yrkesfagutdanningen i størst mulig grad foregår i offentlige skolestrukturer som utvikles i nært samarbeid med partene i arbeidslivet. Vi mener dette vil gi den mest bærekraftige yrkesfaglige utdanningen som treffer ungdom i alle samfunnslag. Vi mener et offentlig skolesystem vil jevne ut økonomiske forskjeller og sikre at alle får et likeverdig utdanningstilbud, skriver faglig råd elektro i sin høringsuttalelse.

De mener også det vil det tjene arbeidsliv og bedrifter best da den offentlige skolestrukturen er med på å sikre og utviklet robuste fagmiljøer som vil gi arbeidslivet tilgang på lærlinger i hele landet.

EL & IT Forbundet enige

EL & IT Forbundet er med i det faglige rådet for elektro. Forbundet slutter seg til høringsuttalelsen fra rådet.

 

Arbeidstakere og arbeidsgivere innen bygg og elektro frykter at sterke fagmiljøer vil forvitre med flere private skoler innen yrkesfag.

Høringsfristen er nå gått ut og regjeringen skal jobbe fram sitt forslag. Arbeidstakere og arbeidsgivere innen elektro håper uttalelsen fra faglig råd hensyntas i behandlingen.

Klassekampen har i dag en lengre artikkel om saken. Les den her.

Les faglig råd elektro sin høringsuttalelse her.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.