Ønsker et løft for yrkesfag

Publisert: 13.01.15

– innholdet kan være utdatert

SSB har framskrevet en underdekning på fagarbeidere til 90 000 i 2035. Det er derfor nødvendig å sørge for at flere tar yrkesfaglig utdanning.

Ap-representantene har konkretisert en styrking av fagutdanningen gjennom 33 forslag i dokument 8-forslaget. Tidligere leverte den rødgrønne regjeringen Stortingsmelding 20 (2012-2013) "På rett vei" og begge skal følges opp av LO.

– LO skal vurdere forslagene i det utdanningspolitiske arbeidet framover. Spesielt spennende er forslaget om å utrede, i samarbeid med partene i arbeidslivet, hvordan yrkesveien i utdanningssystemet kan styrkes. Det er stort behov for å løfte statusen gjennom at yrkesfag som attraktiv karrierevei videreutvikles, sier Tinnlund.

Dokument 8-forslaget

LOs argumenter for et yrkesfagløft

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.