Omkamp om verftsdommen

Publisert: 21.08.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Dommen i Høyesterett slo fast at det var i tråd med EØS-retten å allmenngjøre deler av tariffavtalen på norske verft, blant annet reglene for reise, kost og losji.

Når tariffbestemmelser blir allmenngjort, innebærer det at de gjelder for alle i bransjen, uansett og de har tariffavtale eller ikke.

I desember 2013 sendte NHO en klage til ESA, som har til oppgave å passe på at Efta-landene overholder kravene i EØS-avtalen. 

Den norske regjeringen har frist til 25. september med å komme med sine kommentarer til ESAs konklusjon.

Les  mer på Frifagbevegelse.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.