Olje- og anleggskonferansen i september

Publisert: 21.06.12

– innholdet kan være utdatert

Konferansetemaer/innledere

  • Evaluering av hovedoppgjøret 2012 v/forbundsleder Hans O .Felix
  • Tillitsvalgtes håndtering av markedssituasjonen med undertemaer som inn og utleie, utsetting av arbeid, lokalt kontra tilreisende personell, språkutfordringer, v/avdelingsleder Jan Olav Andersen
  • Konsekvenser av oljeøkonomien, aktivitetsnivået framover (foreløpig uavklart når det gjelder innledere)
  • Hvordan bør tilliltsvalgte opptre; v/Yngve Hågensen
  • Status “Grenseoverskridende arbeid”, rapporter fra de tre søsterforbundene Svensk El-forbund, Dansk El-forbund og Havnar Handtverkerfelag (Færøyene)
  • HMS i et arbeidstakerperspektiv, innleding fra ansatt i Petroleumstilsynet

Påmeldingsfristen er 31. august og påmelding skjer via distrikt/fagforening. Invitasjon er sendt ut i organisasjonen.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.