Olav Fjell ny styreleder i Statkraft

Publisert: 28.06.12
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Olav Fjell har lang og bred ledererfaring, både som konsernsjef og gjennom tunge styreverv i norsk næringsliv. Se mer om hans CV.

Foretaktsmøtet i Statkraft SF valgte Olav Fjell, som deretter ble valgt som ny styreleder av generalforsamlingen i Statkraft AS. Styret i Statkraft AS er identisk med styret i Statkraft SF.

Resten av styret forble uendret og ser slik ut:

Styreleder: Olav Fjell
Nestleder: Ellen Stensrud
Medlem: Halvor Stenstadvold
Medlem:   Berit Rødseth
Medlem: Silvija Seres
Medlem: Inge Ryan
Medlem: Odd Vanvik (valgt av de ansatte)
Medlem: Thorbjørn Holøs (valgt av de ansatte)
Medlem: Lena Halvari (valgt av de ansatte)

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.