Økte smerter hos unge

Publisert: 16.01.14

– innholdet kan være utdatert

De som rapporterte smerte på skolen har en tre ganger høyere risiko for å rapportere smerte etter inngangen i arbeidslivet.

Seminar om unge arbeidstakere

Resultatene fra studien ved STAMI viser at både arbeidsrelaterte og individuelle faktorer er assosiert med smerteutvikling tidlig i arbeidslivet. Flere funn fra dette forskningsprosjektet presenteres på NIVA-seminaret Staying well and engaged – young workers and sustainable work life, som arrangeres på STAMI 10. – 13. mars.

Seminaret tar for seg hvordan eksponeringer tidlig i arbeidslivet kan øke risikoen for muskel- og skjelettlidelser, og forebyggende tiltak.

40 prosent av sykefraværet

I Norge er diagnoser relatert til muskel- og skjelettsmerter, skader og lidelser årsaken til mer enn 40 prosent av sykefraværet og 30 prosent av alle uførepensjoner. Dette er også plager som har en høy og økende forekomst blant unge.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.