Økt offentlig forbruk

- innholdet kan være utdatert

EU-landene brukte i 2010 ca 6 182 milliarder Euro, 50,3 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP), på å finansiere stat, regionale og lokale myndigheter, samt sosiale utgifter, melder EUrologgen.

Høyt forbruk
I 2007 brukte de samme landene 45,6 prosent på de samme formål, noe som var det laveste siden 2002. Det høyeste forbruket hadde de i 2009 med 50,8 prosent. For de fleste landene ble konsekvensen av finanskrisen at de nådde sitt høyeste forbruk på flere år i årene 2009 og 2010.
Variert forbruk
Landene med lavest offentlig forbruk i 2010 var Bulgaria, Estland og Romania; Alle med rundt 40 prosent. På den andre siden er det land som Belgia, Østerrike, Sverige, Danmark, Finland og Frankrike, alle sammen over 53 prosent.
Irland med
Irland som hadde en av EUs laveste andeler frem til 2008, nådde i 2010 67 prosent. Dette forklares i hovedsak med at landet gikk inn med mye midler for å redde landets finansinstitusjoner.
Les mer på lo.no.