Økt ledighet i ikt

Publisert: 05.05.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Det er nå 2 200 flere ledige innen ingeniør- og ikt-fag sammenlignet med april i fjor. Det er en økning på 68 prosent. 

Det aller meste av denne økningen har kommet blant ingeniører og sivilingeniører. Halvparten av den økte ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag er i Rogaland og Hordaland, noe som henger sammen med utviklingen i oljebransjen.

Det ble 1 600 flere helt ledige i løpet av april, ifølge sesongjusterte tall fra NAV.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, økte med 2 100 personer.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.