Økt ledighet for ikt

Publisert: 03.09.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Det nå 2 500 flere ledige personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-yrker, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Dette tilsvarer en økning på 63 prosent. Som andel av arbeidsstyrken har ledigheten i denne yrkesgruppen økt fra 1,6 til 2,4 prosent.

Industriarbeidere har hatt den nest største økningen i ledigheten, med 25 prosent det siste året. Deretter følger meglere og konsulenter med en oppgang på 24 prosent. Dette skriver NAV på sine sider.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.