Økt fagforeningsfradrag

- innholdet kan være utdatert

Regjeringen har lagt opp til å bringe samlede skatter og avgifter tilbake til 2004-nivået og gjøres ved å beholde skatter og avgifter nesten uendret i 2012. Målet er å styrke velferdsordninger og fellesgoder.
Noen hovedpunkter:Les mer i Finansdepartementets pressemelding