Økt fagforeningsfradrag

Publisert: 06.10.11

– innholdet kan være utdatert

Regjeringen har lagt opp til å bringe samlede skatter og avgifter tilbake til 2004-nivået og gjøres ved å beholde skatter og avgifter nesten uendret i 2012. Målet er å styrke velferdsordninger og fellesgoder.

Noen hovedpunkter:

  • Satsen i minstefradrag lønnsinntekt økes fra 36 til 38 prosent
  • Reisefradraget for lav sats økes fra 35 000 til 50 000 km
  • Oppheve særregler for skattlegging av inntekter fra utleie av tomannsboliger
  • Skattefri nettoinntekt i beregningsregel for gifte uføre mv økes fra 107 600 kroner til 112 200 kroner
  • Legger om ligningspraksis knyttet til skattebegrensning enslige forsørgere i Oslo
  • Bunnfradraget økes til 750 000 kroner når det gjelder formueskatt
  • Ligningsverdien for fast eiendom i utland/fritidseiendom økes med 10 prosent

Les mer i Finansdepartementets pressemelding

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.