Øker lærlingtilskuddet

- innholdet kan være utdatert

Regjeringen foreslår å øke bevilgning til fag- og yrkesopplæringen med 114 millioner kroner, med et rammetilskudd på 79 millioner kroner til fylkeskommuner.

Tiltak
Kunnskapsdepartementets pressemelding.