Øker lærlingtilskuddet

Publisert: 08.11.13

– innholdet kan være utdatert

Regjeringen foreslår å øke bevilgning til fag- og yrkesopplæringen med 114 millioner kroner, med et rammetilskudd på 79 millioner kroner til fylkeskommuner.

Tiltak
  • tilskuddet til bedrifter som har lærling øker med 3 500 kroner per lærling
  • et stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter foreslås satt til 50 000 kroner


Kunnskapsdepartementets pressemelding.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.