Øker aldersgrensen i AML

Publisert: 24.02.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Bakgrunnen er at levealderen øker og at grensen for pensjonsopptjening i folketrygden allerede er hevet til 75 år. 

Målet med forslaget er et arbeidsliv der seniorene ikke diskrimineres. I dag kan arbeidsgiverne bringe arbeidsforholdet til opphør når arbeidstakeren fyller 70 år.

Regjeringens lovforslag til endringer i arbeidsmiljøloven er nå til behandling i Stortingets arbeids- og sosialkomité, som skal avgi sin innstilling til Stortinget innen 17. mars. Etter planen skal Stortinget gjøre endelig vedtak 24. mars.

Les mer på arbeidslivet.no.

Relevante artikler

Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.