Økende ungdomsledighet i Sør-Europa

Publisert: 26.09.13

– innholdet kan være utdatert

Det viser tall for første halvår 2013. Kroatia, som ble medlem av EU fra 1. juli 2013, hadde en ungdomsledighet på 55,4 prosent i andre kvartal i år.

Som følge av finanskrisa og den økonomiske nedturen som fulgte, økte ledigheten blant unge (15-24 år) dramatisk i mange europeiske land. Økningen var særlig sterk fra siste halvår 2008.

Etter at økningen i ledighetsraten blant unge tilsynelatende så ut til å flate ut på om lag på 21 prosent i løpet av siste halvår 2009, fortsatte økningen i 2011.

Les mer på arbeidsliv.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.