Økende arbeidsløshet

Publisert: 16.09.13

– innholdet kan være utdatert

Økningen var størst innen bygg og anlegg. Denne bransjen sto for nesten en firedel av veksten i bruttoledighet fra august i 2012 til august i år.

  • Ved utgangen av august var det registrert 73 500 helt arbeidsledige (2,8 prosent av arbeidsstyrken), en økning på 5 100 personer (7 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. 
  • Ved utgangen av august deltok 11 600 på tiltak, som er 300 færre enn på samme tid i fjor. Bruttoledigheten utgjorde dermed 85 200 (3,2 prosent av arbeidsstyrken).


Notat fra LOs samfunnspolitiske avdeling om arbeidsledighet.

Økt ledighet blant innvandrere fra EU øst

Ledigheten blant bosatte innvandrere gikk opp fra 6,0 prosent i 2. kvartal 2012 til 6,4 prosent i 2. kvartal 2013.

I den øvrige befolkningen lå arbeidsledigheten uendret på 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

 Les notat fra LOs samfunnspolitiske avdeling her



Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.