Økende arbeidsløshet

- innholdet kan være utdatert

Økningen var størst innen bygg og anlegg. Denne bransjen sto for nesten en firedel av veksten i bruttoledighet fra august i 2012 til august i år.Notat fra LOs samfunnspolitiske avdeling om arbeidsledighet.

Økt ledighet blant innvandrere fra EU øst


Ledigheten blant bosatte innvandrere gikk opp fra 6,0 prosent i 2. kvartal 2012 til 6,4 prosent i 2. kvartal 2013.
I den øvrige befolkningen lå arbeidsledigheten uendret på 1,8 prosent av arbeidsstyrken.
 Les notat fra LOs samfunnspolitiske avdeling her