Offentlige anbud:Elektro må med!

Publisert: 10.08.10

– innholdet kan være utdatert

Dette sier nestleder i EL & IT Forbundet, Vidar Hennum, i en kommentar til høringsutkastet regjeringen har sendt ut med endringer til forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Den rødgrønne regjeringa innførte for to år siden nye krav til selskaper som vil levere anbud til offentlig sektor. Selskapene må gi sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår i tråd med tariffavtalen på området.

Nå blir regjeringa tvunget av EØS-overvåkeren ESA til å senke kravene. ESA mener forskriften er for vag, ved at den ikke sier helt konkret hvilke lønns- og arbeidsvilkår som skal legges til grunn ved levering til offentlig sektor. De mener også at forskriften diskriminerer, fordi den bare stiller krav ved levering til offentlig sektor.

Regjeringa har i flere brev til ESA avvist kritikken. Men etter lengre tids korrespondanse med ESA, har regjeringa nå valgt å komme overvåkingsorganet litt i møte på det første punktet. På det andre punktet avviser regjeringa fortsatt ESAs påstand.

Endrer forskrift
Regjeringa forslår nå å endre forskriften, slik at ikke offentlige innkjøp fra alle sektorer skal omfattes av kravene om lønn og andre vilkår i tariffavtalene.

Regjeringa innskrenker kravene til å gjelde de sektorene der den mener sosial dumping er et problem. Dette er bygge- og anleggssektoren, renhold, helse og omsorg, transport, samt hotell og restaurant. I alle andre sektorer vil ikke offentlige oppdragsgivere kunne stille krav om “norsk lønn” ved innkjøp av varer og tjenester.

Innen områder som er allmenngjort, er saken enkel. Der legges forskriften om allmenngjøring til grunn. Dette har heller ikke ESA noen problemer med. Det betyr for eksempel at en endring i forskriften om offentlig innkjøp ikke får noen betydning for den store byggesektoren.

LO vil ha med elektro
Regjeringa drøftet i mai saken med Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet.

Arbeidstilsynet synes de nevnte sektorene dekker områdene der faren for sosial dumping er størst.

LO var ikke fornøyd med at elektrofagene var utelatt, og var dessuten kritisk til at ulempetillegg og tariffbestemte overtidstillegg skal bli utelatt når offentlig sektor kjøper inn.

NHO er fortsatt kritisk til en egen forskrift om innkjøp til offentlig sektor, og foreslår i stedet en begrenset allmenngjøring eller lovfestet minstelønn.

Høring ute nå

– Dette forslaget ble sendt på høring i juli. Vi kommer til å jobbe hardt for å få inn elektrofagene i gruppene som skal omfattes av forskriften. Det er ingen saklig grunn for at et av byggfagene skal utelates, sier Vidar Hennum.

Høringsfristen er satt til 30. september.

Les høringsbrevet fra regjeringen her.

Les forslaget om endringer i forskriften her.

Les mer om saken i frifagbevegelse.no og i Klassekampen.no.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.