Offentlig sosial dumping

Publisert: 02.09.11

– innholdet kan være utdatert

Arbeidsgruppen peker på at økt oppmerksomhet mot arbeidsvilkår i offentlig sektor, det siste året og i forbindelse med Adecco-saken, har hatt positive effekter, men at vi fortsatt vet for lite om omfanget av sosial dumping i offentlig sektor. 

En best-praksis-veileder for oppfølging av regelverket om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er tiltak arbeidsgruppen foreslår i underveisrapporten.  

Arbeidsgruppen ble opprettet av Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 1. mars. Gruppen ledes av statssekretær Jan-Erik Støstad og er sammensatt av partene i arbeidslivet. Den skal vurdere tiltak mot sosial dumping og andre regelbrudd knyttet til offentlig sektors kjøp av tjenester fra private virksomheter.

Gruppen skal arbeide fram til november 2011. Underveisrapporten er en foreløpig oppsummering av status for arbeidet. I rapporten presenteres også resultatene av Arbeidsdepartementets kartlegging av statlige virksomheters kjøp av renholdstjenester m.m.

Last ned hele underveisrapporten her.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.