Offentlig ansatte betaler regningen

- innholdet kan være utdatert

Dette skriver visegeneralsekretær i EPSU, Jean Willem Goudriaan, i en kronikk.
– Europas regjeringer er i dag preget av et konservativt flertall. Det påvirker både nasjonal og europeisk politikk. Et tilsvarende konservativt flertall i EU presser igjennom en agenda som har lite med spørsmålet om hvordan vi skal komme ut av uføret. Viktige spørsmål som hvordan redusere ulikhetene som oppstår og hvordan regulere finansbransjen bedre overses fullstendig. En FN rapport fra 2011 viser at politikken som nå føres i kjølvannet av finanskrisen handler mer om en ideologisk agenda hvor målet er å rulle tilbake velferdsstaten, skriver Gourdiaan.
EPSU er den europeiske hovedorganisasjonen for offentlige ansatte.
Les Jean Willem Gourdiaan sin kronikk i EUobserver her.