OECD om korrupsjon

- innholdet kan være utdatert

Bransjen står for ti prosent av sakene OECD har gjennomgått. 
Store selskaper står for hoveddelen av de internasjonale bestikkelsene, og som regel er toppledelsen informert, heter det i en ny rapport fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), skriver Klassekampen.
– Mange av funnene i denne undersøkelsen stemmer godt med det som har kommet fram i VimpelCom-saken, sier korrupsjonsforsker Tina Søreide ved Universitetet i Bergen, skriver dn.no.