Oddvin Rødal har gått bort

Publisert: 26.02.14

– innholdet kan være utdatert

Oddvin Rødal ble medlem 15. desember 1969 og begynte tidlig med tillitsvalgtarbeid. Han startet lokale klubber i egen bedrift og i andre bedrifter rundt i Møre og Romsdal.

Rødal har hatt sentrale verv lokalt, i distriktet og sentralt i forbundet, både i tidligere NEKF og i EL & IT Forbundet.

Noen av Rødals verv:

  • Landsstyret i NEKF fra 1978–1998, til sammen 20 år.
  • Forbundsstyret 1986–1990 og 1994–1998, til sammen åtte år.
  • Forhandlingsutvalget for Landsoverenskomsten for elektrofag, ca 20 år.
  • En rekke sentrale verv for NEKF.
  • Var ansatt i NEKF/EL & IT Forbundet siden 1982 fram til sin avgang i 2005.

Oddvin var også NEKF/EL & IT Forbundets representant i en rekke LO-organ og andre samarbeidsorgan i eget distrikt.

Vi takker for Oddvins mangeårige innsats som tillitsvalgt i fagbevegelsens tjeneste.

Oddvin Rødal begraves fra Vatne kirke fredag 7. mars klokka 11:00.

Forbundets representant er forbundsleder Hans O. Felix.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.