Nytt toppskolerings-tilbud fra AOF

Publisert: 14.06.12

– innholdet kan være utdatert

AOF ønsker å opprette en arena for erfaringsutveksling, nettverksbygging og læring. Utveksling av erfaringer mellom tidligere kursdeltakere kan bidra til å styrke det internasjonale arbeidet, både i LO og i forbundene. Dermed kan det av deltakerne oppleves som meningsfull oppfølging av det kurset som den enkelte har gått på.

Opplegg

Opplegget vil bestå av forelesninger, diskusjoner i workshops og i plenum som kan bringe lys over aktuelle temaer i internasjonal politikk.

Målgrupper

Målgruppen for forumet er tidligere deltakere fra Yorkshireskolen, Geneveskolen, Globaliseringskolen, Den europeiske utfordring og Perspektiver på Midtøsten.

I tillegg åpnes det for eventuell deltakelse fra tillitsvalgte som faktisk deltar i internasjonalt faglig arbeid, men som ikke nødvendigvis har gått på disse kursene.

Tidspunkt og søknadsfrist

Forumet er planlagt gjennomført på Sørmarka fra tirsdag 23. oktober til fredag 26. oktober 2012.

Søknadsfrist: 17. august 2012.

Søknadsskjema mm

Søknadsskjema og mer informasjon om forumet finner du på AOFs nettside.
Kursansvarlig er Arthur Danielsen,  telefon 997 91 331/413 01 245.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.