Nytt toppskolerings-tilbud fra AOF

Publisert: 14.06.12

– innholdet kan være utdatert

AOF ønsker å opprette en arena for erfaringsutveksling, nettverksbygging og læring. Utveksling av erfaringer mellom tidligere kursdeltakere kan bidra til å styrke det internasjonale arbeidet, både i LO og i forbundene. Dermed kan det av deltakerne oppleves som meningsfull oppfølging av det kurset som den enkelte har gått på.

Opplegg

Opplegget vil bestå av forelesninger, diskusjoner i workshops og i plenum som kan bringe lys over aktuelle temaer i internasjonal politikk.

Målgrupper

Målgruppen for forumet er tidligere deltakere fra Yorkshireskolen, Geneveskolen, Globaliseringskolen, Den europeiske utfordring og Perspektiver på Midtøsten.

I tillegg åpnes det for eventuell deltakelse fra tillitsvalgte som faktisk deltar i internasjonalt faglig arbeid, men som ikke nødvendigvis har gått på disse kursene.

Tidspunkt og søknadsfrist

Forumet er planlagt gjennomført på Sørmarka fra tirsdag 23. oktober til fredag 26. oktober 2012.

Søknadsfrist: 17. august 2012.

Søknadsskjema mm

Søknadsskjema og mer informasjon om forumet finner du på AOFs nettside.
Kursansvarlig er Arthur Danielsen,  telefon 997 91 331/413 01 245.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.