Nytt opplæringskontor i staten

Publisert: 29.08.13

– innholdet kan være utdatert

– Jeg er glad vi nå har fått opplæringskontoret på plass. Vi trenger flere læreplasser for å hindre frafall fra videregående skole, og staten trenger å sikre fremtidig arbeidskraft. Opplæringskontoret skal bidra til å øke antallet lærlinger i staten med 20 prosent innen utgangen av 2015, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

OK stat vil få en viktig rolle i oppfølging av lærling og lærebedrift. Kontoret vil ha ansvaret for lærlingers inngåelse av lærekontrakt og sikre at opplæringen blir gitt i samsvar med læreplanen. Opplæringskontoret skal også melde lærlingen opp til fagprøve og gjennomføre lærlingsamtale.

– Jeg synes det er spennende å få mulighet til å bygge opp noe helt nytt. Det er stor oppmerksomhet knyttet til det å skaffe nok læreplasser, og jeg ser et stort potensial for å ta inn flere lærlinger i statlige virksomheter, sier den nylig tiltrådte lederen for kontoret, Tor-Åge Brekkvassmo.

Arbeidet til opplæringskontoret retter seg i første omgang inn mot statlige virksomheter i Oslo og Akershus. Dette innebærer departementene, direktoratene og enkelte større statlige virksomheter. Forsvaret og samferdselssektoren har egne velfungerende opplæringskontor og innlemmes ikke i det nye opplæringskontoret.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet står bak opprettelsen av kontoret. Tiltaket er i første omgang et pilotprosjekt med varighet ut 2015.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.