Nytt navn på tilsyn

- innholdet kan være utdatert

Bakgrunnen for navnendringen er endringer i tilsynets oppgaver og vektingen av myndighetsutøvelsen.

Tilsynet ble etablert i 1987 under navnet Statens teleforvaltning. Navnet ble endret til Post- og teletilsynet ti år senere, da posttilsyn inkludert i oppgaveporteføljen. Siden den gang har betydningen av elektronisk kommunikasjon hatt en voldsom vekst.