Nytt hopp i ledigheten

Publisert: 05.11.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

80 000 personer (2,9 prosent) er nå registrert som helt arbeidsløse hos NAV, 7 900 flere enn for ett år siden. 

Ifølge sesongjusterte tall har det blitt 9 000 flere arbeidsløse registrert ved NAV-kontorene i oktober.

Økningen er fortsatt sterkt oljedrevet, og rammer først og fremst vestlandsfylkene. Nesten hele økningen i oktober kom blant menn, og særlig blant seniorene.

Det er særlig utsatte grupper som ungdom, etablerte innvandrergrupper og personer med svak kompetanse om har fått det vanskeligere på arbeidsmarkedet.

LO har lenge påpekt at inkluderingsutfordringen har økt. Arbeidsløshetstallene fanger bare opp en del av inkluderingsutfordringen. Vi mangler mellom 100 000 og 150 000 i jobb for å gjenreise sysselsettingsraten fra før finanskrisen.

Les mer og se statistikk på arbeidslivet.no

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.