Nytt hefte om gravide

Publisert: 08.03.11

– innholdet kan være utdatert

Blant foredragsholderne var representanter for de mange gode eksemplene en finner i heftet. Sammen tegnet de et bilde som underbygger poengene om at tilrettelegging er gull verdt.

Jordmødre gir trygghet

Ragnhild Fosse, jordmor og rådgiver i NAV arbeidslivsenter Hordaland, trakk fram at mange førstefødende er engstelige og har spørsmål knyttet til sin graviditet. En jordmor kan svare på disse spørsmålene og gi trygghet i en ukjent ny rolle. Som forsker Marit Alstveit ved Universitet i Stavanger påpekte, er nemlig ikke graviditet en normaltilstand. Den gravide trenger støtte slik at hun ikke føler seg degradert og oversett.

Små justeringer gir store resultater

Ellen Johnsen fra Olavsgården Bosenter i Harstad kommune poengterte at praktisk tilrettelegging må ha individfokus, ettersom det er stor variasjon i gravides behov. Hun viste også at det ofte er små justeringer som skal til for å lykkes med tilretteleggingen, men at det krever vilje og oppfølging fra lederne.

Tilrettelegging er lønnsomt

Jordmor og rådgiver Kathrine K. Thorsen i Sør-Troms HMS-tjeneste har ledet pilotprosjektet Gravid og i arbeid, som blant annet har samarbeidet med Olavsgården Bosenter. På sju år har man oppnådd en reduksjon i sykefraværet på 85 % i bedriftene som har deltatt i prosjektet. Omregnet i tall basert på Sintefs kalkyler utgjør dette opptil 8,5 millioner i året, kunne Thorsen fortelle.

Les mer og last ned heftet på idebanken.org.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.