Nye tiltak mot sosial dumping

Publisert: 07.05.13
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Statsminister Jens Stoltenberg røpet flere av tiltakene da han talte til LO-kongressen på søndag. Her er noen av tiltakene i planen:

  • Økt strafferammene for brudd på arbeidsmiljøloven og loven om allmenngjøring.
  • Mer effektiv allmenngjøringsordning
  • Mer slagkraftig tilsyn
  • Færre ledd i kontrakter
  • Skjerpet innsats i luftfarten, utelivsbransjen, veitransport og renhold.

Hele planen presentert da regjeringen la fram sitt forslag til revisjon av statsbudsjettet.

Les mer om handlingsplanen hos regjeringen.no

LO er meget fornøyd med regjeringens 3. handlingsplan og framhever spesielt at regjeringen vurderer flere viktige endringer i allmenngjøringsordningen, herunder dokumentasjonskravet og allmenngjøringsvedtakenes innehold og gyldighetstid, skriver LO i en pressemelding.

Allmenngjøring

Allmenngjøring av tariffavtaler er det mest effektive virkemiddel hva angår å sikre utenlandske arbeidstakere anstendige lønns- og arbeidsvilkår når de jobber i Norge.

Skips- og luftfart

Videre er vi også glade for at regjeringen nå vil øke oppmerksomheten mot skipsfart og i luftfarten.

LO har i lang tid påpekt behovet for tiltak mot sosial dumping innenfor skipsfarten og imøteser regjeringens vurdering av tiltak innenfor dette området, herunder allmenngjøring for den del av skipsfarten som ikke er omfattet av allmenngjøringsloven.

Den senere tids avsløringer av arbeidsforholdene innenfor deler av luftfarten har avdekket behov for bedre tilsyn og kontroll. Det er derfor med tilfredshet vi ser at regjeringen nå tar grep, og blant annet styrker HMS- kompetansen innenfor luftfartstilsynet.

Sikre arbeidslivsmodellen

Med denne planen viderefører regjeringen sitt arbeide for å sikre den norske arbeidslivsmodellen og at norske lønns- og arbeidsforhold ikke undergraves.

Regjeringen viser hvilken retning norsk arbeidsliv skal ta.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.