Nye tiltak mot sosial dumping i byggebransjen

Publisert: 23.11.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

De elleve kravene legges fram av Fellesforbundet og Byggenæringens landsforening sammen med kommunenes organisasjon KS og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Disse fire har samlet seg om et sett felles anbefalte krav for bygg og anlegg i kommunal regi.

De elleve kravene:

1. HMS-kort

Alle som jobber på en byggeplass skal ha HMS-kort fra Arbeidstilsynet. Folk uten slikt kort vil bli vist bort.

2. Inn i register

Leverandører skal inn i et sentralt register som fungerer som et hjelpemiddel for å overvåke at de forholder seg til skatter og avgifter etc.

3. Krav om faglærte håndverkere

Minst 40 prosent av arbeidede timer på byggeplassen skal utføres av fagfolk med fagbrev, svennebrev eller tilsvarende.

4. Krav om lærlinger

Minst 7 prosent av arbeidede timer på byggeplassen skal utføres av lærlinger.

5. Skatterapport

Er leverandøren ikke norsk skal det rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

6. Internkontroll og HMS

I tillegg til strenge HMS-krav slås det fast at språket som brukes forstås av alle på byggeplassen. Alle på byggeplassen skal kunne forstå HMS-planen fullt ut uavhengig av norskkunnskaper.

7. Lønn og arbeidsvilkår

Alle ansatte skal lønnes etter allmenngjort tariff og dette skal kunne dokumenteres. Skjer det alvorlige brudd kan kommunen (byggherren) heve kontrakten.

8. Underleverandører

Det er ikke lov med mer enn to ledd underentreprenører under leverandør. Byggherren kan nekte bruk av bemanningsbyrå dersom det er saklig grunn til det.

9. Penger på konto

Lønn skal betales til en konto i bank.

10. Konsekvenser

Brudd på vilkårene skal nedtegnes og kan få betydning for seinere konkurranser.

11. Revisjon

Byggherren kan når som helst gjennomføre revisjon hos leverandøren, inkludert kontrakter og dokumentasjon hos underleverandører.

Les mer på frifagbevegelse.no

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.