Nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Publisert: 11.09.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Forslagene er blant annet:
  • Utvide adgang til å kontrollere HMS-kortenes gyldighet gjennom sanntidskontroll.
  • Det skal ikke lenger skal være adgang til å starte opp arbeidet uten HMS-kort.
  • Private næringsdrivende som har HMS-ansvar i form av plikter etter arbeidsmiljøloven, skal kunne kontrollere HMS-kortenes gyldighet.
  • Forslag om å gi tilsynsmyndighetene en utvidet hjemmel til å inndra ugyldige HMS-kort. 
  • Forslag om endring i byggherreforskriftens regler om oversiktslister for personer som oppholder seg på byggeplassen, slik at det finnes elektroniske lister som hele tiden viser hvem som er på byggeplassen.

Les mer på departementets hjemmeside.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.