Nye regler om midlertidige ansettelser

Publisert: 18.06.10

– innholdet kan være utdatert

Reglenes hovedinnhold

  • Arbeidsgiverne får plikt til å drøfte virksomhetens bruk av midlertidige ansettelser med de tillitsvalgte minst en gang per år.
  • Arbeidstilsynet får ansvaret for å kontrollere at drøftingsplikten blir overholdt.
  • Loven har allerede en bestemmelse som sier at arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år skal anses som fast ansatt. Det vil si at vanlige oppsigelsesregler gjelder. Det nye er en presisering av at man ikke kan trekke fra sykefravær når ansettelsestiden beregnes.

Lovendringen gir privat sektor et godt verktøy, men blir ikke gjeldende for statlige virksomheter. Før det skjer må Tjenestemannsloven endres.

Lovforslaget og Stortingets vedtak 84 (2009-2010).

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.