Nye nettsider for sluttvederlags-ordningen

Publisert: 13.01.11

– innholdet kan være utdatert

En god del arbeidstakere trer ut av arbeidslivet før de har nådd en alder som gir rett til å ta ut AFP. Det kan være på bakgrunn av helsemessige årsaker, nedbemanning eller konkurs hos arbeidsgiver

Årlig får mer enn 2000 arbeidstakere i alderen 50 til 67 år innvilget søknad om sluttvederlag på slikt grunnlag. For mange utgjør det skattefrie sluttvederlaget et viktig tilskudd i en vanskelig tid.

Sluttvederlagsordningen inngår som ett av bilagene i tariffavtalen mellom hovedorganisasjonene.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.