Nye lover fra 1. juli

Publisert: 05.05.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Dette gjelder blant annet endringer i bestemmelsene om midlertidig ansettelse, arbeidstid og øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven. Endringene øker også strafferammene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.

Les pressemelding og lovproposjonene hos Arbeids- og sosialdepartementet.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.