Nye krav til rapportering om likestilling i bedrifter

Publisert: 08.01.20
(Endret: 07.03.22)

Fra og med 1. januar 2020 gjelder nye rapporteringskrav til bedrifter i Norge.

Bedriftene skal heretter rapportere om kjønnsforskjeller knyttet til følgende forhold:

  • Lønnsforskjeller: De må legge fram en lønnsstatistikk som ikke bare viser gjennomsnittet i bedriften, men som sier noe om lønnsnivåene for henholdsvis kvinner og menn på ulike nivåer i bedriften.
  • En oversikt over hvor i bedriftshierarkiet henholdsvis menn og kvinner er innplassert.
  • Oversikt over hvem som tar ut foreldrepermisjon i bedriften og i hvor mange uker.
  • En oversikt over deltidsbruk og ufrivillig deltid.

Nyttig verktøy for deg som tillitsvalgt

Kravene kan bli et veldig nyttig verktøy i likestillingsarbeidet. Rapporteringen får fakta på bordet, og vil forhåpentligvis gi arbeidsgivere en bevissthet om eventuelle skjevheter.

Disse arbeidsgiverne er omfattet av plikten:

  • Alle offentlige arbeidsgivere
  • Alle private arbeidsgivere med 50 ansatte eller mer
  • Alle private arbeidsgivere med 20 ansatte eller mer, hvis en av arbeidslivets parter krever det

Annethvert år i årsrapporten

Rapporteringen skal gjøres annethvert år i årsrapporten. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) jobber for å utvikle veiledere og elektroniske skjema som skal gjøre det enkelt for bedriftene å rapportere.

Les mer aktivitets- og redegjørelsesplikten hos LDO.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.