Nye krav til rapportering om likestilling i bedrifter

- innholdet kan være utdatert

Fra og med 1. januar 2020 gjelder nye rapporteringskrav til bedrifter i Norge.

Bedriftene skal heretter rapportere om kjønnsforskjeller knyttet til følgende forhold:Nyttig verktøy for deg som tillitsvalgtKravene kan bli et veldig nyttig verktøy i likestillingsarbeidet. Rapporteringen får fakta på bordet, og vil forhåpentligvis gi arbeidsgivere en bevissthet om eventuelle skjevheter.

Disse arbeidsgiverne er omfattet av plikten:Annethvert år i årsrapportenRapporteringen skal gjøres annethvert år i årsrapporten. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) jobber for å utvikle veiledere og elektroniske skjema som skal gjøre det enkelt for bedriftene å rapportere.

Les mer aktivitets- og redegjørelsesplikten hos LDO.