Nye kraftavtaler for Statkraft

Publisert: 03.01.11

– innholdet kan være utdatert

Statkraft har inngått en langsiktig kraftavtale med Norske Skogindustrier ASA for papirfabrikken på Skogn og med ferrosilisiumprodusenten Finnfjord AS i Troms.

I en pressemelding understreker Statkraft at det som hovedleverandør for norsk kraftkrevende industri er viktig å komme frem til konkurransedyktige, kommersielle kraftavtaler som gir forutsigbarhet for begge parter.

Med disse avtalene leverer Statkraft fra 2011 til sammen et kraftvolum på om lag 20 TWh årlig til norsk og nordisk kraftintensiv industri. Leveransene utgjør om lag en tredel av Statkrafts samlede årlige kraftproduksjon.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.