Nye HMS-forskrifter til havs og på land

Publisert: 07.01.11

– innholdet kan være utdatert

Begge disse forskriftene er utarbeidet med utgangspunkt i den reguleringen som var gjeldende for petroleumsvirksomheten på sokkelen.

Den midlertidige forskriften for landanlegg er opphevet.

Det nye begrepet ”til havs” er hentet fra den nye arbeidsmiljøloven og erstatter tidligere begreper som ”kontinentalsokkelen” og ”sokkelen”, melder Petroleumstilsynet.

Den nye regelverksmodellen ser dermed slik ut:

  • en felles rammeforskrift til havs og på land, fastsatt ved kongelig resolusjon og håndhevet av departementene, Ptil, Klif og helsemyndighetene,
  • en felles styringsforskrift (som også omfatter opplysningsplikten) til havs og på land, fastsatt og håndhevet av Ptil, Klif og helsemyndighetene,
  • en teknisk og operasjonell forskrift på land (strukturen speiler innretningsforskriften og aktivitetsforskriften til havs), fastsatt og håndhevet av Ptil og helsemyndighetene,
  • en aktivitetsforskrift til havs, fastsatt og håndhevet av Ptil, Klif og helsemyndighetene som tidligere, og
  • en innretningsforskrift til havs, fastsatt og håndhevet av Ptil, Klif og helsemyndighetene som tidligere.

HMS-forskriftene

PDF av regelverket

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.