Nye HMS-forskrifter til havs og på land

Publisert: 07.01.11

– innholdet kan være utdatert

Begge disse forskriftene er utarbeidet med utgangspunkt i den reguleringen som var gjeldende for petroleumsvirksomheten på sokkelen.

Den midlertidige forskriften for landanlegg er opphevet.

Det nye begrepet ”til havs” er hentet fra den nye arbeidsmiljøloven og erstatter tidligere begreper som ”kontinentalsokkelen” og ”sokkelen”, melder Petroleumstilsynet.

Den nye regelverksmodellen ser dermed slik ut:

  • en felles rammeforskrift til havs og på land, fastsatt ved kongelig resolusjon og håndhevet av departementene, Ptil, Klif og helsemyndighetene,
  • en felles styringsforskrift (som også omfatter opplysningsplikten) til havs og på land, fastsatt og håndhevet av Ptil, Klif og helsemyndighetene,
  • en teknisk og operasjonell forskrift på land (strukturen speiler innretningsforskriften og aktivitetsforskriften til havs), fastsatt og håndhevet av Ptil og helsemyndighetene,
  • en aktivitetsforskrift til havs, fastsatt og håndhevet av Ptil, Klif og helsemyndighetene som tidligere, og
  • en innretningsforskrift til havs, fastsatt og håndhevet av Ptil, Klif og helsemyndighetene som tidligere.

HMS-forskriftene

PDF av regelverket

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.