Nye HMS-forskrifter på Lovdata

Publisert: 12.01.12

– innholdet kan være utdatert

Arbeidstilsynet har i samarbeid med partene i arbeidslivet gjennomgått forskriftene til arbeidsmiljøloven på HMS-området med sikte på en bedre og mer helhetlig struktur. Forskriftene ble vedtatt 6. desember 2011.

Med den nye forskriftsstrukturen oppnås et bedre og mer hensiktsmessig regelverk for arbeidslivet. Dette vil gi et bedre grunnlag for å jobbe systematisk med arbeidsmiljø.

Det jobbes nå med kommentarutgaver og lovspeil, samt et omfattende informasjons- og opplæringsopplegg.

De nye forskriftene bygger opp under systematikken i internkontrollforskriften.

Les mer på arbeidstilsynet.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.