Nye HMS-forskrifter på Lovdata

Publisert: 12.01.12

– innholdet kan være utdatert

Arbeidstilsynet har i samarbeid med partene i arbeidslivet gjennomgått forskriftene til arbeidsmiljøloven på HMS-området med sikte på en bedre og mer helhetlig struktur. Forskriftene ble vedtatt 6. desember 2011.

Med den nye forskriftsstrukturen oppnås et bedre og mer hensiktsmessig regelverk for arbeidslivet. Dette vil gi et bedre grunnlag for å jobbe systematisk med arbeidsmiljø.

Det jobbes nå med kommentarutgaver og lovspeil, samt et omfattende informasjons- og opplæringsopplegg.

De nye forskriftene bygger opp under systematikken i internkontrollforskriften.

Les mer på arbeidstilsynet.no.

Relevante artikler

Under minilandsmøtet 2023 samles unge EL og IT medlemmer fra hele landet med ett mål for øye – talerstolen til EL og IT Forbundets landsmøte.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.