Ny veileder og håndbok for IA-arbeid

- innholdet kan være utdatert

Veilederen og verktøyet er utviklet for henholdsvis statlige virksomheter og Spekter sine medlemsvirksomheter, men begge kan være interessante også for andre virksomheter.
«Veileder for IA-arbeid i staten» ble utgitt i september 2011 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Akademikerne, LO Stat, Unio og YS Stat. Den omhandler bl.a. IA-metodikk, virkemidler og viktige lover og avtaler. Last ned veilederen i menyen til høyre.
«Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området» ble utgitt i juni 2011 av arbeidsgiverforeningen Spekter, LO Stat, SAN, Akademikerne, Unio og YS. Den finnes i en nettversjon der virksomheter kan legge inn egne notater og slik lage en egen IA-håndbok.
Les mer på Spekter sine sider
Les «Veileder for IA-arbeid i staten» på idebanken.org.