Ny veileder og håndbok for IA-arbeid

Publisert: 18.10.11

– innholdet kan være utdatert

Veilederen og verktøyet er utviklet for henholdsvis statlige virksomheter og Spekter sine medlemsvirksomheter, men begge kan være interessante også for andre virksomheter.

“Veileder for IA-arbeid i staten” ble utgitt i september 2011 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Akademikerne, LO Stat, Unio og YS Stat. Den omhandler bl.a. IA-metodikk, virkemidler og viktige lover og avtaler. Last ned veilederen i menyen til høyre.

“Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området” ble utgitt i juni 2011 av arbeidsgiverforeningen Spekter, LO Stat, SAN, Akademikerne, Unio og YS. Den finnes i en nettversjon der virksomheter kan legge inn egne notater og slik lage en egen IA-håndbok.

Les mer på Spekter sine sider

Les “Veileder for IA-arbeid i staten” på idebanken.org.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.