Ny veileder for tillitsvalgte

- innholdet kan være utdatert

Veilederen ble lansert i Oslo 8.februar. 130 personer tok turen for å høre ledere i det nasjonale partssamarbeidet fremheve viktigheten av rollen som tillitsvalgte spiller i arbeidslivet.
– Tillitsvalgte kommer til å spille en stadig viktigere rolle i virksomhetene og samfunnet framover. De er en undervurdert ressurs og fortjener høyere status, sa statssekretær Jan Erik Støstad fra Arbeidsdepartementet.

Nyttig verktøy


Innlederne på lanseringen uttrykte glede over at de tillitsvalgte nå har fått en veileder til sin viktige rolle i IA-arbeidet. Veilederen inneholder rollebeskrivelser og sjekklister, et faktaark om den norske modellen, samt flere gode eksempler.
Les mer på idebanken.org.