Ny temarapport om det indre marked

Publisert: 03.02.11

– innholdet kan være utdatert

Sentralt i EU står det indre marked. Det er basert på fri flyt av varer, tjenester, mennesker og kapital (de fire friheter) som også er grunnlaget for EØS-avtalen.

EU vedtok i 2010 sin nye vekst og sysselsettingsstrategi ”Europa-2020”. Strategien er en oppdatering av den tidligere Lisboa-strategien som ble vedtatt i 2000. Europa-2020 legger til grunn flere viktige målsettinger som må nås for at Europa skal løftes ut av finanskrisen og skape flere arbeidsplasser. Sammen med syv flaggskipinitiativ og en relansering av det indre marked skal EU nå sine vedtatte mål.

En forsterking av det indre marked anses som sentralt i arbeidet med å lykkes. EU-kommisjonen har derfor fremmet en egen melding om det indre marked. Meldingen består av 50 forslag som skal bidra til et bedre fungerende indre marked.

Samtidig har det de siste årene kommet flere sentrale dommer i EU-domstolen. Dommene i Viking, Laval, Ruffert og Luxembourg sakene har skapt bekymring i europeisk fagbevegelse. Utviklingen peker mot en forsterket ubalanse mellom de fire friheter og grunnleggende faglige rettigheter i Europa. Hvorav de fire friheter går av med seieren. Den sosiale dimensjon som har vært viktig før, er blitt svekket.

Temarapporten tar utgangspunkt i Europa-2020 strategien og kommisjonens melding om det indre marked. Hva mener fagbevegelsen bør gjøres når det indre marked skal relanseres? Dette får du svar på her.

Les hele rapporten her.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.