Ny spenning om norsk økonomi

- innholdet kan være utdatert

Norsk økonomi har bak seg en sterk utvikling. Mange indikatorer tyder på at veksten framover både i produksjon og antall jobber kan bli noe svakere, og prisveksten noe høyere enn de siste årene.
Les LO-økonomenes vurdering her.