Ny risikoaksjon

- innholdet kan være utdatert

Målet med aksjonen er å øke sikkerheten på norske arbeidsplasser og for samfunnet og miljøet.
– Å ha god oversikt over hva som kan utgjøre en risiko er viktig for å forebygge ulykker og hindre helse- og miljøskader. Risikovurdering kan gjøres enkelt, og det skal også gjøres i små virksomheter. Det handler om å se på hva som kan gå galt, og hva du kan gjøre for å hindre at det skjer, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet på vegne av direktørene i alle etatene som deltar i aksjonen.
Les mer på arbeidstilsynet.no.