Ny rapport om vold og trusler

Publisert: 15.02.11

– innholdet kan være utdatert

Norge deltar i denne EU-studien som er utført av Det europeiske arbeidsmiljøorganet i Bilbao (EU-OSHA).

Når det gjelder andelen arbeidstakere som melder om mobbing og trakassering, ligger Norge litt under gjennomsnittet i EU, men høyere enn EU-gjennomsnittet for kvinner. Norge ligger godt over gjennomsnittet i EU både når det gjelder hvor viktig virksomhetene synes temaet vold og trusler og temaet mobbing og trakassering er.

Næringene som rapporterer om høyest andel av vold og trakassering i EU er helse og utdanning, offentlig administrasjon og forsvar, transport og kommunikasjon samt hotell og restaurant. De samme næringene ligger høyt oppe på statistikken også i Norge.

I tillegg til EU-landene er Norge med og blir sammenlignet med de andre landene på ulike områder når det gjelder vold, trusler, mobbing og trakassering.  Når det andelen arbeidstakere som melder om mobbing og trakassering, ligger Norge litt under gjennomsnittet i EU, men ligger høyere enn EU-gjennomsnittet for kvinner.

Forekomst i Norge

Ifølge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2009 svarer 4 prosent at de har blitt utsatt for vold på arbeidsplassen siste 12 måneder. Dette tilsvarer ca. 100.000 arbeidstakere. Tre prosent oppgir at de har blitt utsatt for trusler om vold siste 12 måneder. To prosent oppgir at de blir utsatt for plaging eller erting av arbeidskamerater et par ganger i måneden eller mer og to prosent oppgir at de er utsatt for plaging eller erting av overordnet et par ganger eller mer. Tre prosent oppgir at de er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende et par ganger i måneden eller mer.

Les mer på Arbeidstilsynet.no.

Relevante artikler

Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.
Onsdag 22. mai startet forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Fornybar Norge i Næringslivets Hus i Oslo.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.