Ny rapport om unge arbeids-takere

Publisert: 03.07.12

– innholdet kan være utdatert

– Unge arbeidstakere skal ha et godt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidsgivere med unge ansatte har et helt spesielt ansvar. De må ta hensyn og tilpasse arbeidet etter de unge arbeidstakernes modenhet, erfaring og ferdigheter, sier regiondirektør Truls Johannessen i Arbeidstilsynet Nord-Norge.

18 til 24 åringer er 50 prosent mer utsatt for arbeidsulykker enn arbeidstakere i alle andre aldersgrupper, ifølge tall fra EU. De har ofte mangelfulle arbeidskontrakter, og har mindre erfaring med arbeidsmiljø og konsekvenser av uheldige arbeidsmiljøforhold. Nesten halvparten av arbeidstakerne mellom 16 og 24 år jobber utenom ordinær dagtid, og mange jobber deltid.

– Arbeidsrelaterte skader og ulykker kan og skal forebygges. Dette er ekstra viktig når arbeidstakerne er unge. De har ikke samme evne til å vurdere risiko og konsekvenser av egne handlinger som de eldre, sier Johannessen.

Hudsykdommer og støyskader
Industri hadde det høyeste antall meldte skader i perioden 2003 til 2008. Varehandelen hadde den tredje høyeste andel av unge med innmeldte arbeidsskader i samme periode.

De arbeidsrelaterte plagene de unge oftest melder fra om, er hudsykdommer og støyskader. Mange arbeidstakere i frisøryrket melder fra om hudsykdommer, mens støyskadene ofte rammer ansatte i industrien og bygg og anlegg. Blant de unge var det frisører, tømrere, bilmekanikere og elektrikere som hyppigst meldte fra om arbeidsrelatert sykdom i perioden 2005 til 2010.

Her jobber flest unge
Tall fra Statistisk sentralbyrå 2011 viser at de fleste unge arbeidstakerne jobber i varehandel, helse- og sosialtjenester og bygg og anleggsvirksomhet. De utgjør den høyeste andelen av de ansatte i næringene overnatting og servering og i varehandel.

De yrkene med flest unge ansatte i 2009 var:

  • Butikkmedarbeider
  • Servicepersonell i hotell og restaurant
  • Kokk eller kjøkkenassistent
  • Selger (for eksempel dørsalg eller telefonsalg)
  • Operatør eller håndverker i næringsmiddelproduksjon
  • Ufaglærte, som elektriker, elektromontør eller telemontør
  • Frisør
  • Tømrer eller trearbeider
  • Barne- og ungdomsarbeider eller dagmamma

Rapporten er den første i en ny serie fra Arbeidstilsynet som heter KOMPASS Tema. Serien belyser aktuelle og fremtidige problemstillinger i arbeidslivet.

Les hele rapporten her.

Relevante artikler

Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.
Onsdag 22. mai startet forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Fornybar Norge i Næringslivets Hus i Oslo.
22. og 23. mai avholdes forhandlinger på IKT-overenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Abelia.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.