Ny rapport om fordeling av læreplasser

- innholdet kan være utdatert

Rapporten viser at antall nye lærekontrakter har økt med 9 prosent de siste fem årene. Antall godkjente lærebedrifter med lærling har økt med 10 prosent de siste tre årene. I 2016 startet 19 844 personer i lære. Dette er det høyeste som noen gang er målt, men det er kun 15 flere enn i fjor. Tillitsvalgte er viktige i arbeidet med å skaffe arbeidsplasser!

Tilgang på læreplasser er en avgjørende faktor for å skaffe flere fagarbeidere. SSBs framskrivinger av arbeidskraftsbehovet i Norge antyder at vi kan komme til å mangle 90 000 fagarbeidere i 2035.

Hvordan kan tillitsvalgte bidra til flere læreplasserLO oppfordrer tillitsvalgte til å drøfte inntak av lærlinger i sin virksomhet. I undersøkelser om hvorfor ikke flere bedrifter er lærebedrifter, kommer det fram at mange ikke er blitt spurt. På nettsiden «Lærlingløftet.no » finnes det informasjon om hvordan bli lærebedrift.Tillitsvalgte bidrar til å skaffe flere læreplasserHalvparten av de tillitsvalgte har tatt initiativ til at virksomheten skal ta inn lærlinger på arbeidsplassen. Det viser tall fra LOs tillitsvalgtpanel. Mange tariffavtaler har bestemmelser om å drøfte inntak av lærlinger.

LO er partnerLO er partner i Samfunnskontrakt for flere læreplasser der alle hovedorganisasjonene og utdanningsmyndigheten sitter sammen for å bedre tilgangen på læreplasser for de som velger yrkesfaglig utdanning. Målet er at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass.