Ny rapport om fordeling av læreplasser

Publisert: 08.02.17

– innholdet kan være utdatert

Rapporten viser at antall nye lærekontrakter har økt med 9 prosent de siste fem årene. Antall godkjente lærebedrifter med lærling har økt med 10 prosent de siste tre årene. I 2016 startet 19 844 personer i lære. Dette er det høyeste som noen gang er målt, men det er kun 15 flere enn i fjor. Tillitsvalgte er viktige i arbeidet med å skaffe arbeidsplasser!

Tilgang på læreplasser er en avgjørende faktor for å skaffe flere fagarbeidere. SSBs framskrivinger av arbeidskraftsbehovet i Norge antyder at vi kan komme til å mangle 90 000 fagarbeidere i 2035.

Hvordan kan tillitsvalgte bidra til flere læreplasser

LO oppfordrer tillitsvalgte til å drøfte inntak av lærlinger i sin virksomhet. I undersøkelser om hvorfor ikke flere bedrifter er lærebedrifter, kommer det fram at mange ikke er blitt spurt. På nettsiden "Lærlingløftet.no " finnes det informasjon om hvordan bli lærebedrift.

Tillitsvalgte bidrar til å skaffe flere læreplasser

Halvparten av de tillitsvalgte har tatt initiativ til at virksomheten skal ta inn lærlinger på arbeidsplassen. Det viser tall fra LOs tillitsvalgtpanel. Mange tariffavtaler har bestemmelser om å drøfte inntak av lærlinger.

LO er partner

LO er partner i Samfunnskontrakt for flere læreplasser der alle hovedorganisasjonene og utdanningsmyndigheten sitter sammen for å bedre tilgangen på læreplasser for de som velger yrkesfaglig utdanning. Målet er at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.