Ny rapport om arbeidsmiljø

- innholdet kan være utdatert

Rapporten peker på viktige forhold som er sentrale for Arbeidstilsynets videre arbeid overfor næringen og presenteres på STAMI 13. november.
Arbeidstilsynet skal ha en særskilt satsing mot bygg- og anleggsbransjen i perioden 2014 – 2016.
Sammen med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) avd. NOA,  har tilsynet laget et kunnskapsgrunnlag som gir en oppdatert beskrivelse av arbeidsmiljøtilstanden innenfor denne store og viktige næringen i norsk arbeidsliv.
Les mer på stami.no.